Σύντομες Πληροφορίες

Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους.

Τηλέφωνο

2310 513016

FAX

2310 540386

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ορφανίδου 1
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 546 26

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info@metron-soft.com