Σύντομες Πληροφορίες

Νέα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1986 με έδρα την Θεσσαλονίκη, από στελέχη με σημαντική εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής. Αρχικά, το φάσμα των δραστηριοτήτων της εκτεινόταν στη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, στις πωλήσεις συστημάτων Η/Υ και την υποστήριξη τους. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε εξειδικευμένες εφαρμογές ανάπτυξης λογισμικού παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά της Βορείου Ελλάδος κατακτώντας υψηλό μερίδιο της αγοράς.

Χάρη στην πολυετή πείρα και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η εταιρεία έχει καταστεί αξιόπιστος συνεργάτης μεγάλων εταιριών του κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σήμερα η ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. προσφέρει προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε μία ευρεία γκάμα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Συνοπτικά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. είναι:

• Εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα
• Ποιότητα και απόλυτη αξιοπιστία των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
• Αδιάλειπτη και συνεχής υποστήριξη των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
• Υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό
• Σεβασμόs προς τον πελάτη

Εταιρική φιλοσοφία

Σταδιακά η ΜΕΤΡΟΝ, επεκτάθηκε και κατάφερε να αποκτήσει ένα αξιόλογο φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών με νέες, καινοτόμες εφαρμογές, η δημιουργία υποδομών και η επέκταση των συνεργασιών αποτελούν τους στρατηγικούς άξονες της εταιρικής φιλοσοφίας με στόχο την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων, την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Στόχος

Κύριος στόχος της ΜΕΤΡΟΝ είναι η ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών και ο εμπλουτισμός τους με καινούργιες εφαρμογές στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο της πληροφορικής. Η ΜΕΤΡΟΝ προσβλέπει στη δημιουργία υποδομών και συνεργασιών στον τομέα των υπηρεσιών της πληροφορικής. Η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή ανάπτυξης η οποία επιφέρει προστιθέμενη αξία στη συνολική Εταιρική παρουσία. Η εταιρεία επιθυμεί να προσδώσει αξία στις υπηρεσίες της και να κτίσει σχέσεις συνεργασίας οι οποίες θα βασίζονται στην πλήρη κάλυψη αναγκών καθώς και στην ορθή και επακριβή εκτέλεση του προσφερόμενου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών.

Δραστηριότητες

Οι κύριες δραστηριότητες της ΜΕΤΡΟΝ περιλαμβάνουν:

• Ιατρικός τομέας
• Βιομηχανία - Αυτοματισμοί
• Εμπορικός τομέας, Λογιστική
• Μηχανοργάνωση Οργανισμών και Συνεταιρισμών
• Κάθετες εφαρμογές
• Μισθοδοσιες μέγαλων οργανισμών
• Ειδικές εφαρμογές