Σύντομες Πληροφορίες

Νέα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Π.Σ.Ε.

Το πρόγραμμα Π.Σ.Ε. (Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων) απευθύνεται σε μικροβιολογικά εργαστήρια. Περιέχει όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις με τις φυσιολογικές τιμές τους καθώς επίσης και ένα εύχρηστο, λειτουργικό και απλό περιβάλλον εργασίας που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός Μικροβιολογικού εργαστηρίου. Παρέχεται η δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με διάφορους τύπους αναλυτών (αιματολογικούς, βιοχημικούς κλπ.) έτσι ώστε τα αποτελέσματα των διαφόρων εξετάσεων να εισάγονται αυτόματα στο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα bar-code εκτύπωσης.

Παιδιατρικό

Το παιδιατρικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδίατρους που επιδιώκουν την αναβάθμιση του τρόπου καταχώρησης των αρχείων των ασθενών τους. Παρέχει ένα εύχρηστο, λειτουργικό και απλό περιβάλλον εργασίας που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός παιδιάτρου, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Η αρχιτεκτονική του παιδιατρικού προγράμματος διασφαλίζει τους πιο σύγχρονους τρόπους καταγραφής του ιστορικού παιδιών και την ταυτόχρονη παρακολούθηση τους μέσα από μια λεπτομερή βάση δεδομένων, ιατρικών μετρήσεων, πίνακες ανάπτυξης και ενδείξεων.